16 wrz 2010

Poprawa bezpieczeństwa statków - nowe przepisy unijne

Ministerstwo Infrastruktury informuje, iż 13 września br. Komisja Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące poprawy bezpieczeństwa statków. Przepisy te przewidują wprowadzenie od 1 stycznia 2011 r. nowego rejestru internetowego, w którym będą ujawniane nazwy przedsiębiorstw żeglugowych osiągających słabe wyniki podczas ważnych inspekcji bezpieczeństwa (kontroli przeprowadzanych przez państwo portu). Jednocześnie przedsiębiorstwa osiągające dobre wyniki w tym zakresie zostaną wyeksponowane na forum publicznym. Kontrole przeprowadzane przez państwo portu odgrywają zasadniczą rolę w zapobieganiu katastrofom statków i ofiarom w ludziach, jak również ogromnym szkodom w środowisku powodowanym przez takie katastrofy. Przedsiębiorstwa oraz państwa osiągające słabe wyniki w tym zakresie będą poddawane bardziej intensywnym i skoordynowanym inspekcjom w portach UE. W ten sposób producenci oraz przedstawiciele innych gałęzi przemysłu będą mogli wybrać przedsiębiorstwo żeglugowe do przewozu ładunków lub pasażerów, posiadając pełną wiedzą na temat jego wyników w zakresie bezpieczeństwa.

Zgodnie z dyrektywą UE 2009/16/WE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu dnia 1 stycznia 2011 r. zasadniczej zmianie ulegnie system kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (inspekcji dotyczących bezpieczeństwa technicznego w portach) na terenie Unii Europejskiej. W ramach nowego systemu ujednolicone zostaną nie tylko dotychczasowe unijne standardy kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, ale również po raz pierwszy funkcjonować będzie całkowicie skoordynowany system obejmujący wszystkie inspekcje bezpieczeństwa przeprowadzane przez państwo portu na terenie UE.

Nowy unijny system oparty będzie na zaawansowanym narzędziu informacyjnym THETIS (obsługiwanym przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA). THETIS będzie śledzić wszystkie inspekcje bezpieczeństwa statków przeprowadzane w portach na terenie UE. Poza tym będzie dokonywać analizy ryzyka, która posłuży do ustalania częstotliwości oraz priorytetów inspekcji dla właściwych organów państw członkowskich. Przyjęte przez Komisję przepisy określają kryteria oceny profilu ryzyka statków w oparciu o informacje dotyczące działalności przedsiębiorstwa oraz państwa bandery dostępne w systemie THETIS.

Ogólnoeuropejski system koordynacji i analizy umożliwi efektywniejsze korzystanie ze środków kontroli w portach, w szczególności skuteczniejsze identyfikowanie statków o wysokim ryzyku oraz przedsiębiorstw osiągających słabe wyniki w zakresie bezpieczeństwa. Wspomniany rejestr internetowy zawierał będzie listę przedsiębiorstw, których wyniki w zakresie bezpieczeństwa za okres co najmniej trzech miesięcy były niskie lub bardzo niskie. Statki wymienione w rejestrze, które są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa osiągające złe wyniki w zakresie bezpieczeństwa wynikające z braków lub zatrzymań, będą poddawane bardzo częstym inspekcjom, podczas gdy statki obsługiwane przez przedsiębiorstwa osiągające dobre wyniki w tym zakresie będą rzadziej kontrolowane. (źródło: mi.gov.pl)

KomentarzeKomentarze

Napisał: Moje, [01.02.2011]

Przepisy przepisami, ci nasi promowi przewoźnicy to różnie do tych przepisów podchodzą. Szkoda słów...

Dodaj komentarzDodaj komentarz

× Dziękujemy za Twój komentarz.
Zostanie on opublikowany po akceptacji Moderatora.